กิจกรรมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมถึงมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดเดือนมกราคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th