กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบ Reskill/Certification

ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดยนางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วม “กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบ Reskill/Certification” ภายใต้โครงการต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ-จีน) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th