งานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดประสบการณ์สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดประสบการณ์สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC” โดยได้รับเกียรติจาก นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.ชลบุรี ระยอง ตัวแทนกลุ่มบริษัทต่าง ๆ หน่วยงานราชการ และชุมชน มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชม ผลงานของโรงเรียนด้วย

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th