กิจกรรมค่าย SCIENCE CAMP วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมค่าย SCIENCE CAMP วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา โดยมีนางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองและดำรงตนเป็นคนดี เก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th