จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันและห่างไกลยาเสพติด

ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันและห่างไกลยาเสพติด

ออกแบบโดย dsite.in.th