กิจกรรมการตอบปัญหาเนื่องในวันสุนทรภู่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการตอบปัญหาเนื่องในวันสุนทรภู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

ออกแบบโดย dsite.in.th