ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 เนื่องจาก ครม. มีมติเห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเติม

📚และเปิดเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 📚

ออกแบบโดย dsite.in.th