กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th