พิธีแสดงตนเป็นพุทธมากะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนพรรษา

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมากะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา ณ วัดมาบชะลูด อำเภอเมืองระยอง เพื่อเป็นพุทธบูชา อันเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องทุกปี

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th