กิจกรรม Think Cycle Bank

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม Think Cycle Bank เพื่อให้ความรู้ด้านการแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th