ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างไป อาทิเช่น นาฏศิลป์

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างไป อาทิเช่น นาฏศิลป์ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีทักษะความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์
ออกแบบโดย dsite.in.th