การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2566 (รอบที่2)

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (รอบที่2) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th