การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2/2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขเทศบาลมาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th