กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ และการห้ามเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ออกจากบ้านหลัง 22.00 น. เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมจากการกระทำของ เด็กวัยรุ่นและเยาวชน

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรห้วยโป่ง จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ และการห้ามเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ออกจากบ้านหลัง 22.00 น. เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมจากการกระทำของ เด็กวัยรุ่นและเยาวชน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรห้วยโป่งเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th