กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะป่าชายเลน ร่วมกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในแม่น้ำทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะป่าชายเลน ร่วมกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในแม่น้ำทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและลดปริมณสัตว์ทะเลที่อาจเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกหรือขยะอันตรายอื่นๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th