การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษา มาตราฐานระดับเพชรปีที่ ๑

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษา มาตราฐานระดับเพชรปีที่ ๑ และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานกรรมการการประเมินในครั้งนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th