การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th