การคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูชนินาถ ทับทวีและคุณครูวิชุดา ยาปัน นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อให้กำลังใจก่อนไปทำการแข่งขันในระดับภาค ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th