กิจกรรมวันไหว้ครู 66

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกต่อพระคุณครูและแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ออกแบบโดย dsite.in.th