การดำเนินการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเบื้องต้นในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเบื้องต้นในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th