ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทยและมีความสุขในการเรียนรู้

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทยและมีความสุขในการเรียนรู้

ออกแบบโดย dsite.in.th